”MÖ. 3. Binyılda Batı Anadolu, Ege Adaları ve Balkanlar’da Kentleşme”

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 27.bölümünde konuğumuz Dr. Nihan Naiboğlu. ''MÖ. 3. Binyılda Batı Anadolu, Ege Adaları ve Balkanlar'da Kentleşme'' adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Bu seminerde, öncelikle dönemin karakteristik özellikleri açıklanıyor ve Batı Anadolu, Ege Adaları ve Balkanlardaki yerleşimler ile Doğu’daki yerleşimler arasındaki farklılıklar belirtiliyor. Bu dönemdeki iletişim ağlarının genişliği vurgulanıyor ve bu … Okumaya devam et ”MÖ. 3. Binyılda Batı Anadolu, Ege Adaları ve Balkanlar’da Kentleşme”

Reklam

‘Neolitik Dönemi Yeniden Tanımlamak’

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetleri’nin 5. Bölümünde konuğumuz özellikle Türkiye’de arkeoloji ile uğraşan herkesin yakından tanıdığı Prof.Dr. Mehmet Özdoğan. ‘Neolitik Dönemi Yeniden Tanımlamak’ adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz.  Bu seminerde, dünya tarihinde en önemli kırılma noktalarından biri olan neolitik devrimin yeni bilgiler ışığında değişen tanımı açıklanıyor ve günümüzde kabul gören tanımına kadarki görüşler tanıtılıyor. … Okumaya devam et ‘Neolitik Dönemi Yeniden Tanımlamak’

Uzak Erişimli Ticaret Tarihi – Başlangıçtan MÖ 1600’e Kadar

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 2.bölümünde konuğumuz Dr.Haldun Aydıngün. ‘Uzak Erişimli Ticaret Tarihi – Başlangıçtan MÖ 1600’e Kadar’ adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Bu seminerde, insan evrimindeki süreçler açıklanıyor ve insanın kendini var ediş yolunda karşılaştığı sorunlarla başa çıkma yöntemleri masaya yatırılıyor. Ticaretin doğuşuna dair teoriler sunuluyor ve uzak erişimli ticaretin varlığı nasıl kanıtlanır … Okumaya devam et Uzak Erişimli Ticaret Tarihi – Başlangıçtan MÖ 1600’e Kadar

Rant Uğruna Yok Edilen Ortak Hafızamız: Kentlerin Arkeolojisi

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 28. Bölümünde konuğumuz Dr.İlknur Türkoğlu. ‘Rant Uğruna Yok Edilen Ortak Hafızamız: Kentlerin Arkeolojisi’ adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Bu seminerde, 19 yy. sanayii devrimi sonrası büyük çaplı yapılaşmalarla ortaya çıktığı kabul edilen kentsel arkeoloji kavramı ele alınıyor. Modernleşen dünyada giderek daha büyük bir sorun haline gelen kültür varlıklarını koruma … Okumaya devam et Rant Uğruna Yok Edilen Ortak Hafızamız: Kentlerin Arkeolojisi

Metropol Kentin Çok Katmanlı Yapısı ve Planlama Yaklaşımındaki Zorluklar

Arkeomedya tarafından hazırlanan Arkeoloji Sohbetlerinin 46. Bölümünde konuğumuz Prof.Dr. Adem E. Erbaş. ''Metropol Kentin Çok Katmanlı Yapısı ve Planlama Yaklaşımındaki Zorluklar'' adlı semineri Arkeomedya Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Seminerde, öncelikle metropol kent ve çok katmanlılık kavramları tanımlanıyor. Tarihi kadim kentlerin modern dünyanın ihtiyaçları ile bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan kültürel mirası koruma problemleri vurgulanıyor. Türkiye ve Avrupa … Okumaya devam et Metropol Kentin Çok Katmanlı Yapısı ve Planlama Yaklaşımındaki Zorluklar